Elek László
„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. ” (Fil 4,4-5)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Találkoztam az Istennel, aki annak ellenére – sőt éppen azért és úgy – szeret és meghív, hogy gyenge és esetlen vagyok, és jó meg ügy is. Arról álmodom, hogy mások is találkozzanak vele. Talán munkáimon, sőt rajtam keresztül.
Jezsuita munkák:

A noviciátus után három évig a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban ügyködtem néha hittan tanárként, sokat kollégiumi nevelőként és a jezsuita online világba is bele-beleszóltam. De egykor régen már szereztem egy teológus diplomát.

Született: 1985.01.25.
Belépés: 2009.09.20.
Közösség: Miskolc