Fábián István
Jezsuita munkák:

1923.07.31.:  Borszörcsökön született.
1934-1942: a gimnáziumot Pápán végezte a bencéseknél. Kitüntetéssel érettségizett.
1942.08.14.: belépett a jezsuita rendbe. A Manrézában töltötte a noviciátusi két évét.
1944-1947: filozófiai tanulmányokat folytatott Kassán és Szegeden.
1947-1948: Kalocsán töltötte egy éves magisztériumát.
1948-1949: Szegeden teológiát tanult.
1949-1953: Szombathelyen letartóztatták és a kistarcsai internáló táborba vitték. Az itt töltött négy év alatt elvégezte a Mócsy Imre SJ vezette teológiát és befejezte teológiai tanulmányait.
1953-1957: az internálótábor feloszlatása után még négy évig rendőri megfigyelés alatt állt és szülőfalujában mezőgazdasági munkát végzett szülei szőlőjében.
1957-ben végre szabaddá vált és ekkor P. Kollár segítségével Vácra került. Innen Kovács Vince püspök atya Szegedre küldte a teológiai tanulmányok elmélyítésére.
1958.06.15.: Vácott pappá szentelték.
1958-1959: káplánként szolgált egy évig Vecsésen
1959-1963: káplánként szolgált Albertirsán
1963-1969: káplánként szolgált Rákosligeten.
1964-1967: beiratkozott a Hittudományi Akadémiára doktori képzésre, ahol a harmadik év végén magna cum laude minősítéssel megszerezte doktorátusát egyháztörténelemből. A doktori munkájának a címe: Szent István apostoli megbízatásának problémája.
1969-1972: Pécelen káplánkodott
1972-1989: Pesterzsébeten 17 éven át mint káplán szolgált. Triduumokat tartott adventben és nagyböjtben a leányfalui lelkigyakorlatos házban.
1989-2008: a kispesti Jézus Szíve templom plébánosa volt és superior.
2008 óta a pilisvörösvári Szent Erzsébet Házban élt.
2012.04.30.: elhunyt.

Született: 1923.07.01.
Meghalt: 2012.04.30.
Belépés: 1942.08.14.