Fulajtár József
Minden nyelv hirdesse, hogy Jézus Krisztus az Úr! (Fil 2,11)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Megtalálni Istent mindenben.
Jezsuita munkák:

2021– noviciátus

Született: 1978.11.14.
Belépés: 2021.10.03.
Közösség: Genova