Illés Albert
Korszakonként változott a kedvenc szentírási részem. Gyermekkoromban a Jézussal kapcsolatos történetek és a Zsoltárok érdekeltek, melyeket a házban lakó idős Alltmann mamától hallottam - Ő evangélikus volt.
16-20 éves koromig sokat olvasgattam és nagyon szerettem az Ószövetség történeteit: Dániel könyve - sorsa -, József története, stb.
Azután sokat időztem a Bölcsesség könyve és Sirák fia könyve értékein.
Teológus koromban a négy Evangélista érdekelt.
Munkás koromban - amíg mentőztem - az Apostolok cselekedetei. Szerelmes koromban (ami a mentőzés éveire esett) az Énekek Éneke volt az egyik kedvencem. Halász Piusz atya kis könyve az Énekek énekéről óriási segítséget nyújtott a megértéséhez és sok belső érték rendezéséhez.
Jelenleg a zsolozsma és a napi Evangélium szövegei irányítanak.
Jelmondatom: "Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem." - 1979-től, a szentelési évemtől hordozom, viselem és megtartom.
Mit jelent jezsuitának lenni?
Szent Ignáci-i szellemben élek, dolgozok, szolgálok, imádkozom. A közösséghez tartozom (és tartoztam már 1976-tól). Papíron hivatalosan, fogadalommal 1988-tól. Az életemben eddig mindig MINDENT ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE tettem. Ennek a szellemében igyekszem élni.
Jezsuita munkák:

1985 nyarán Makkosmárián kezdtük a noviciátust HIVATALOSAN – már Róma által is elismerten – ugyanis az előző földalatti “hovatartozásunkat“ nem ismerte el Róma – helyesebben nem vett tudomást róla, mert P. Generális atya írásba foglalt engedélye 1985-ben íródott.
1988. február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén tettem le (másodszor is) a fogadalmakat, Varga B. Józseffel együtt, a Jézus Szíve templomunk oltára előtt. Annak rendje módja szerint.
1992-ben jöttem véglegesen haza Szegedre. Szegeden a Szent József templomban voltam lelkész, majd templomigazgató.
1995-től spirituális voltam Pécsett és heti 4 órában pasztorálpszichológiát tanítottam a fakultáson. Közben 1997-ben Berlinben végeztem el Vitus Seibel S.J vezetése alatt a Terciámat.
1999. február 2-án tettem le a Jézus Szíve templomban az örökfogadalmat.
2002-2008: spirituális voltam a Szegeden illetve besegítettem a Szt. József templomban.
2009-ben a provinciális atyával történő megbeszélés alapján inkább pasztorációs szolgálat jutott nekem.
2010-től Bonyhádon lelkész vagyok, mint jezsuita. Ha tehetem, közben Püspökszentlászlón és másutt lelkigyakorlatokat vállalok.
2006-2011 között a Balatonmáriafürdőn lévő REGENS WAGNER Intézetnek szupervízora és lelki tanácsadója voltam.
2015 és 2909 között a szegedi Szent József templom segédlelkésze.
2019 júliusától a budapesti Farkas Edith Szeretetotthon lakója.

Született: 1952.04.18.
Belépés: 1988.02.02.
Közösség: Idősotthon