Róna Gábor
„Az Isten szeretet.”
„A szeretet Istentől van.” (1 Jn 4,8.7 )
Mit jelent jezsuitának lenni?
Befogadni Isten szeretetét, törekedni abban élni és azt továbbadni.
Jezsuita munkák:

Dél-Amerikában, Ecuadorban (1959–1989)
1959-1960: hittant tanítottam iskolában
1962-1965: templomi szolgálat, hittanár, iskolai énekkar
1965-1970: segédlelkész plébánián, kórházlelkész
1970-1982: hittant tanítottam, diákok spirituálisa voltam. Mária Légió.
1982-1984: noviciusmester segítőtársa
1984-1989: diákok spirituálisa jezsuita kollégiumban

Magyarországon:
1989-1997: templom igazgató Kalocsán. Kórház- és börtönlelkész
1997-1999: hittanár Miskolcon. Gyóntató.
1999-2002: segédlelkész Hódmezővásárhelyen
2002- segédlelkész Budapesten a Jézus Szíve templomban.

Sok éven át miséztem vasárnaponként börtönökben és szegény-negyedekben.
Erdő Péter bíboros úr kinevezett a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége országos lelkészének. Ugyancsak működtem és működök rendi jóváhagyással és egyházi kinevezéssel a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalomban nemzetközi és hazai szinten.

Született: 1929.02.04.
Meghalt: 2015.06.21.
Belépés: 1947.08.14.