Vízi Elemér
Papi jelmondatom:
„Mindent Isten dicsőségére.” (1Kor 10,31) Kedvenc igehelyeim:
„Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött.” Jn 1,9 „Krisztust akarom megismerni és feltámadásának erejét.” Fil 3,10
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni ajándék és úton levés a szemlélődés és a cselekvés, a részletek és az egész, a vágy és az egyetemes küldetés találkozásában. Egy lelkiség, mely arra hív meg, hogy a szabadságom kibontakozzon, és ezáltal egyre jobban tudjak kapcsolódni Jézus Krisztushoz, ő legyen a valóság az életemben, aki mindent áthat és formál. Meghívás a mélységre és a határokra, miközben az adottságok és hiányok, az egyén és a közösség, a személyes út és az intézményes struktúra kölcsönössége rengeteg gazdagságot és feladatot kínál – Isten nagyobb dicsőségére.
Jezsuita munkák:

2006-2007: Budapest, Noviciátus – a novíciusmester segítője
2007-2013: Dobogókő, Manréza Lelkigyakorlatos Ház – lelkigyakorlatok kísérése, lelkivezetés
2009-17: Budapest-Dobogókő, Ignáci Lelkiségi Központ – koordináció, műhelyek, képzések szervezése
2017-től a magyar jezsuita rendtartomány elöljárója

Született: 1974.02.24.
Belépés: 2003.09.15.
Közösség: Budapest, Horánszky utca