Bence Palócz összes bejegyzése

Kajtor Domonkos
Jézus most nevén szólította: "Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. (Jn 20,16)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Két egyszerű betűt: „és”. Egy pici „és”-nek lenni Isten és Ember között. Egy olyan „és”-nek, ami nem magát a kapcsolatot jelenti, hanem egy lehetőséget, segítséget Isten és az emberek közötti kapcsolat megszületésére. Egy pici „és”, aminek önmagában nincs értelme és amint értelmet kap és betöltheti a szerepét már nem más, csak két apró betűcske, melyek szabadon, kegyelemből ott állnak észrevétlenül Isten és az Ember között. 12 éves voltam, mikor először elgondolkodtam a papság lehetőségén. II. János Pál pápa halálakor éreztem azt, hogy egy jó ember halt meg és én is hasonlóan szeretnék élni. Aztán a teenager éveim alatt hol felbukkant ez a gondolat, hol eltűnt. Sokáig zavart, hogy miért foglalkoztat engem ez. Végül a „Miért?” kérdés vezetett oda, hogy kisebb nagyobb lelki kalandozások és hullámvasutak után elkezdtem foglalkozni a „visszatérő vendégemmel”. Ezek voltak az első lépéseim a tudatos imaéletemben. Majd 2010. december 21-én egy lelki nap alkalmával kimertem mondani: „ Ha tényleg erre hívsz, akkor megadom magam.” Ekkor indultam el a papság irányába, de hamar, rá egy évre már éreztem, hogy az istenkapcsolatomat más formában szeretném megélni. A Segítő Nővéreken keresztül megismertem a Szent Ignác-i lelkiséget, majd egy-két jezsuitán keresztül a rendet és teljesen magával ragadt azaz életforma ahogyan a jezsuiták élnek. Kint szolgálni a világban az emberek között (akár papként is) és egyidejűleg visszavonultan szerzetesként élni és próbálni mindent Istenben és Istenben mindent megtalálni. Ezek segítettek afelé a döntés felé, hogy jezsuita szeretnék lenni. Végül az érettségi után a már meghozott döntésemmel a lelkemben, kicsit ki szerettem volna tekinteni mindenféle egyházi védő burok nélkül a nagyvilágba így 2 évig még gyengeáramú elektrotechnikát tanultam, majd miután azt befejeztem beléptem Jézus Társaságába.
Jezsuita munkák:

2008–2012: Szentendrei Ferences Gimnázium
2012–2014: Budapest, gyengeáramú elektrotechnikusi tanulmányok
2014–2016: noviciátus, iskolai gyakorlat Miskolcon, kórházi gyakorlat Szegeden, lelkipásztori kisegítés a Mária utcában
2016-2020: Németország, nyelvi és filozófiai tanulmányok
2020-2022: Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, iskolalelkészség
2022. szeptemberétől: teológiai tanulmányok Rómában a Pápai Gergely Egyetemen

A jezsuita.blog.hu rendszeres szerzője, bejegyzései ide kattintva találhatók meg.

Született: 1993.07.13.
Belépés: 2014.09.21.
Kiss Ferenc
Jezsuita munkák:

2015–17: noviciátus
2017-2020: Budapest, Xavéri Szent Ferenc-rendház, tanulmányok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, a Jezsuita Menekültszolgálat munkatársa
2020-: A miskolci jezsuita közösség tagja, az arlói romamissziós program munkatársa

Született: 1991.06.11.
Belépés: 2015.09.20.
Közösség: Miskolc
Phamdinh Ngoc József
Jezsuita munkák:

2011–2013: novícius Vietnámban 
2013–2016:
filozófiai tanulmányok 
2016–2018:
Miskolc, nyelvtanulás
2018– Teológiai tanulmányok, Budapest
2022. július 2. papszentelés
2022. augusztus 1.- a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium iskolalelkészségének tagja, az Isteni Ige-templom kisegítő lelkésze

Született: 1986.12.16.
Belépés: 2011.05.03.
Közösség: Miskolc
Tóth Árpád
A papszentelési jelmondatom: „Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.” (Jn 1,16) Az utóbbi időben a következő szentírási szakasz nőtt a szívemhez: „Mert szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre? De te kímélsz mindent, mert a tiéd, életnek barátja.” (Bölcs 11,24-26). Mindkét idézet az életet adó és éltető Istenről, az Élet Barátjáról szól, aki napról napra minden egyes pillanatban elhalmoz bennünket kegyelmével. Függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk ennek vagy sem, hálásak vagyunk vagy sem.
Mit jelent jezsuitának lenni?
A kegyelem-halmozást, amiről János apostol ír a prológusban, Jézus társaként megélni a hétköznapokban; mindig közel lenni Hozzá, úgy az imában, mint a leghétköznapibb helyzetekben, ebből a meghitt kapcsolatból erőt meríteni, figyelni arra, Ő hogyan cselekedne itt és most, és mindezt továbbadni azoknak, akik körülöttem vannak, akikkel találkozom.
Jezsuita munkák:

2016–2018: Nürnberg, noviciátus
2018. szeptember 7-én letette első fogadalmát Nürnbergben
2018 őszétől Rómában doktori disszertációján dolgozik egyházjogból a Gergely Egyetemen, valamint tanulmányi prefektusként szolgál a Collegium Germanicum et Hungaricumban.
2022 augusztus 1-től a Manréza – Ignáci Lelkiségi Központ igazgatója

Született: 1982.10.14.
Belépés: 2016.09.18.
Közösség: Dobogókő
Tran Van Ngu József
Jezsuita munkák:

2010–2012 Noviciátus Vietnámban
2012–2015 Filozófiai tanulmányok
2015 –2018 Magyar nyelvtanulás, Miskolc és Budapest
2018– Teológiai tanulmányok, Budapest
2022. július 2. papszentelés
2022. augusztus 1-től a Krisztus Király plébánia és a Jezsuita Roma Szakkollégium kisegítő lelkésze

Született: 1987.01.23.
Belépés: 2010.05.31.