Bohán Béla
Jezsuita munkák:

Segédlelkész Szegeden
Az illegalitásban lépett be a Társaságba. 1954–59 között a Központi Szemináriumban tanult, majd politikai okok miatt elbocsátották. Hiányzó vizsgáit magánúton tette le, így Zadravecz István püspök a zuglói Kassai téri Szentlélek-templomban pappá szentelte. Utána egy évtizedes kántori szolgálat következett, mivel sehol sem alkalmazhatták lelkipásztori munkakörben. 1971-ben végül az egri egyházmegyében kapott kápláni megbízatást, Mádon hittant tanított. 1972-től Sárospatakon, 1976-tól pedig Nyíregyházán volt káplán. Az első plébánosi kinevezést 1979-ben kapta Nyírbogdányba. 1981-ben cserével Nyírszőlősre került plébánosnak. A rend visszaállítása után a kárpátaljai misszióba került, 1991-ben Rahón, majd 1992–2002 között Ungváron, 2002–11 között Beregszászon volt plébános. 2011-ben visszatért Magyarországra, azóta a szegedi Szent József jezsuita egyházközség lelkésze.
Bohán Béla SJ atya Pro Urbe-díjat kapott Beregszászon, 2012. május 18-án.

Született: 1936.01.03.
Belépés: 1955.10.01.
Közösség: Szeged