Budapest, Horánszky utca kategória bejegyzései

Vízi Elemér
Papi jelmondatom:
„Mindent Isten dicsőségére.” (1Kor 10,31) Kedvenc igehelyeim:
„Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött.” Jn 1,9 „Krisztust akarom megismerni és feltámadásának erejét.” Fil 3,10
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni ajándék és úton levés a szemlélődés és a cselekvés, a részletek és az egész, a vágy és az egyetemes küldetés találkozásában. Egy lelkiség, mely arra hív meg, hogy a szabadságom kibontakozzon, és ezáltal egyre jobban tudjak kapcsolódni Jézus Krisztushoz, ő legyen a valóság az életemben, aki mindent áthat és formál. Meghívás a mélységre és a határokra, miközben az adottságok és hiányok, az egyén és a közösség, a személyes út és az intézményes struktúra kölcsönössége rengeteg gazdagságot és feladatot kínál – Isten nagyobb dicsőségére.
Jezsuita munkák:

2006–2007: Budapest, noviciátus – a novíciusmester segítője
2007–2013: Dobogókő, Manréza Lelkigyakorlatos Ház – lelkigyakorlatok kísérése, lelkivezetés
2009–2017: Budapest-Dobogókő, Ignáci Lelkiségi Központ – koordináció, műhelyek, képzések szervezése
2017-től a magyar jezsuita rendtartomány elöljárója

Született: 1974.02.24.
Belépés: 2003.09.15.
Közösség: Budapest, Horánszky utca
Varga László
Jezsuita munkák:

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16)

Varga László 1978-ban született, Babóton nevelkedett. Középiskolai tanulmányai után a győri egyházmegye szemináriumában kezdte meg papi felkészülését . Győrben és Rómában tanult, a Gergely egyetemen a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként.  2003-ban szentelték pappá.

2009-ben lépett be a Jézus Társaságába, fogadalmait 2012-ben tette le. A doktori program befejezése után a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanított filozófiát, és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkészeként szolgált.

  1. január 27-én tragikusan hunyt el az Alacsony-Tátrában.

https://www.youtube.com/watch?v=-yV9XZHaqTc

 

Született: 1978.06.27.
Meghalt: 2015.05.28.
Belépés: 2009.09.20.
Közösség: Budapest, Horánszky utca
Sajgó Szabolcs
Jelmondatom 1974-ben, pappá szentelésemkor (és azóta):
“Más juhaim is vannak, melyek nem ebből az akolból valók.
Azokat is vezetnem kell.” (Jn 10,16a-b.)
Ezüstmisémre a folytatást választottam:
“Hallgatni fognak szavamra”. (Jn 10,16c)
Jézus alábbi ígérete is állandóan a fejemben jár, vagyis leendő aranymisémre, ha megélem (bő 10 év múlva), valószínűleg a folytatást nevezem meg:
“és egy nyáj lesz, és egy pásztor”. (Jn 10,16d)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Bár az egy több mint a kettő, mégis három, számomra vonzó okot neveznék meg, amiért világi papként 1982-ben kértem fölvételemet Leuvenben a magyar jezsuita provinciába. Az első, hogy a rend általános szellemiségéhez tartozik a ”magis” szelleme, így a folyamatos továbbképzés és a Krisztus fényében való maximális racionalitás is. A második, hogy a magyar jezsuiták a világon mindenfelé szétszórtan is elkötelezettek voltak magyar gyökereik szolgálatára. A harmadik: a belső nyugtalanságot, ami 1981-ben elindított Magyarországról, hogy fölleljem helyem a világban (és a saját bőrömben), békességgel telinek és ”szentnek” láttam, ha jezsuitaként gondoltam magamra.
Jezsuita munkák:

Munkaterületeim hivatalos megbízással (szóban vagy írásban):
1983-tól máig: lelkigyakorlatok adása, vezetése, Észak- és Dél-Amerika, Magyarország
1984–1994: A Szív (szerkesztés és aztán a kiadás is),Hamilton, Toronto, Budapest
1987–1990: A Cor Unum, az Anima Una, a Barátainknak és a katalógus rendi kiadványok szerkesztése, kiadása
1985–1990, 2008–máig: külföldi magyar cserkészet, Kanada, USA
1990–2009: a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének alapító tagja, majd alelnöke
1990–2008: Szentjánosbogár, Magyarország
1990–1994: Szent Ignác Kollégium, Budapest
1990-től máig: a magyar provincia gazdasági konzultora
1990–2010: a Katolikus Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja
1991–1999: az erőszakkal államosított magyarországi rendi ingatlanjaink visszaigénylése
1993–2008: a Manréza Lelki és Kulturális Központ kialakítása és vezetése, Dobogókő
1994–1999: a Pax Romana országos lelkésze
1994–1998: a magyarországi katonalelkészek spirituálisa
1995–1998: a Magyar Katolikus Püspöki Kar Ökumenikus Teológiai Bizottságának tagja
1996–2010: provinciakonzultor
1998–1999: polgári szolgálatosok képzése, Pest megye
1998–2005: a United Religions Initiative (URI – Együttműködő Vallások Kezdeményezése) tagja, az európai vezetőségben 2000-től
2002–2007: a Keresztény Élet Közösségének magyar egyházi asszisztense
2008: a magyar provincia delegáltja Rómába, a rend 35. általános gyűlésére
2008–2013: Szent Erzsébet templom plébánosa, Toronto
2009–2013: a Kanadai Magyar Papi Egység vezetése
2013-tól újra Magyarországon tevékenykedik, a Párbeszéd Háza igazgatója
2017-ig a rendtartomány ökonómusa

Munkaterületek még: költészet (öt kötet), műfordítás (egy kötet), Manréza Galéria (több mint 50 képzőművészeti kiállítás), Manréza Füzetek sorozat szerkesztése és részben szerzője (eddig 12 kötet), rendszeres együttműködés programok készítésében televíziókkal, stúdiókkal (az 1990-es évek és a 2000-es évek első fele), Szent Erzsébet irodalmi délutánok, estek (2010-2013)…

Született: 1951.08.07.
Belépés: 1982.07.31.
Közösség: Budapest, Horánszky utca
Kiss Ulrich
Jezsuita munkák:

1945-ben született Berlinben. Leuveni közgazdasági tanulmányai után a híres fontainebleau-i üzleti iskolában, az INSEAD-on szerzett MBA-t, majd 18 évig topmenedzserként előbb a L’Oréalnál marketing- és értékesítési igazgatóként, majd brandmenedzserként dolgozott. 1981-ben piacra dobta saját parfümjét (Opus anni). 1983 és 1988 között német családi vállalkozásokban európai regionális vezetőként szerzett tapasztalatot. 1988-ban belépett a Jézus Társaságába. A jezsuita magyar rendtartományban kollégiumi rektorként, forrásfejlesztőként, illetve egyetemi és főiskolai oktatóként dolgozott. 2004 óta tart vezetői szemináriumokat Management by Jesus (MbJ) néven, a módszert 2017-ben könyvben is közreadta, a Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban című kötet a Jezsuita Kiadó gondozásában jelent meg.
2014-2018: A marosvásárhelyi jezsuita közösség elöljárója
2018–: Fáber Szent Péter Rendház

 

Született: 1945.02.19.
Belépés: 1988.04.17.
Közösség: Budapest, Horánszky utca
Kelényi Tibor
”Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.”
(Kor 2,2)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Egyetlen életcél motivál a földön: az örök élet. Nem „félállásban”. Szent Ignác szerint elviselhetetlen, ha valaki Isten ügyében hanyag.
Mindig „ifjúsághitű” szellemben.
Nagy példaképeim voltak: P. Kovács Jenő SJ, P. Pálos Antal SJ, P. Ambrus Loránt SJ. Fundéliusz Vilmos és Vajda János esztergomi egyházmegyés hitoktató papok.
Jezsuita munkák:

1960-tól, szentelésemtől mindig lelkipásztori munkát végeztem. Az első 12 évet segédmunkásként, „kóbor papként”, ahogy jó papok meghívásával tehettem (pl. Máriaremete, Gomba).
1973-1976: Budapest Újlak, káplán
1976-1984: Budapest, XIII. ker. Béke tér, káplán
1984-1986: Budapest, Belváros, káplán
1986-2005: templomigazgató a Mária utcai Jézus Szíve Jezsuita Templomban
2005-2020: kisegítő lelkész a Jézus Szíve Jezsuita Templomban

Született: 1937.03.06.
Meghalt: 2020.08.29.
Belépés: 1957.11.01.
Közösség: Budapest, Horánszky utca
Horváth Árpád
Rólad mondja a szívem:
"Téged keres tekintetem!",
A Te arcodat keresem, Uram.
(Zsoltár 27,8)
Jezsuita munkák:

1998-2000: noviciátus
2000-03: München, filozófiai tanulmányok
2003-04: magisztérium, Budapest
2004-07: teológiai tanulmányok Londonban
2007 óta rövidebb megszakításokkal jelenleg is A SZÍV Jezsuita Magazin főszerkesztője
2013-tól a Fáber Szent Péter jezsuita rendház elöljárója
2014-15: tercia az Egyesült Államokban
2015-től a Jézus Szíve Jezsuita Templom igazgatója

Született: 1975.02.05.
Belépés: 1998.09.13.
Közösség: Budapest, Horánszky utca
Harai Levente
Jezsuita munkák:
1997: MA (Filozófia), Hochschule für Philosophie München, München
2002: BA Theology for Ministry, Heythrop College, University of London, London
2009-től filozófia tanár a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán
2014-től a Mária utcai templom angol nyelvű közösségének vezetője
2019 szeptemberétől elkezdte a terciát Manilában, a Fülöp-szigeteken

A teológiát az Egyesült Királyságban végezvén volt alkalmam megismerni a brit katolicizmust. Az angol miséken való szolgálatért nemcsak azért vagyok hálás, mert ebbe a különleges világba kapcsolódhatok vissza, hanem azért is, mert a szentmisék körül szerveződő kis közösség a legkülönfélébb nációk találkozási pontjává nőtte ki magát. A mi kis templomunkba hétről hétre Afrikától Skandináviáig, Amerikától Új Zélandig a földkerekség legtávolabbi pontjairól elszármazott hívek jönnek el, hogy együtt dicsérjék az Urat.”

Doktori disszertációjának témájául Charles Taylor műveit választotta, téziseit a Jezsuita Sziget programsorozat részeként 2017-ben a nagyközönség előtt is bemutatta. Az estről a Párbeszéd Háza videót is készített, mely ide kattintva tekinthető meg.

Született: 1972.04.17.
Belépés: 1992.09.10.
Közösség: Budapest, Horánszky utca
Elek László
„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. ” (Fil 4,4-5)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Találkoztam az Istennel, aki annak ellenére – sőt éppen azért és úgy – szeret és meghív, hogy gyenge és esetlen vagyok. Arról álmodom, hogy mások is találkozzanak vele. Talán munkáimon, sőt rajtam keresztül.
Jezsuita munkák:

2009-11: novíciátus
2011-14: Miskolc, magisztérium
2014-16: Boston, speciális tanulmányok
2017-21: Miskolc, iskolalelkészség
2021-től: Budapest

Jezsuita online munkái (közte a szentiras.hu és a Zsolozsma online) elérhető honlapjáról.

Született: 1985.01.25.
Belépés: 2009.09.20.
Közösség: Budapest, Horánszky utca
Bellovics Gábor
"Bátorság! Hiszen én veletek vagyok! Lelkem közöttetek lakik. Ne féljetek!"
(Agg 2, 4-5)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Sokat hallgattam és olvastam, de talán kevéssé hittem, hogy Isten valóban cselekszik: itt és most. Az én életemben is. Már régen szolgálni akartam Őt, de még mindig nem mertem igazán hinni, hogy Ő minden pillanatban teremt, vezet, bátorít, hagyatkozhatok rá. Számomra szerzetessé lenni azt jelenti, hogy első helyre kerül az életemben Ő, azaz testvérekkel, társakkal együtt közösen keressem Őt, akivel néha nehéz beérni, de ha sikerül egy-egy pillanatra, akkor végtelen örömöt tud ajándékozni. Hagyatkozhatok Rá, mert Ő biztat és így szól: "Bátorság, én veletek vagyok".
Jezsuita munkák:

2011-13: Budapest – noviciátus
2013-15: Miskolc, magisztérium
2015-17: Regensburg, speciális tanulmányok
2017-től kisegítő lelkész a pesti Jézus Szíve templomban
2018-tól a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkésze

Papszentelése előtt írt bemutatkozása a jezusszive.jezsuita.hu oldalon olvasható.

Született: 1986.12.27.
Belépés: 2011.09.18.
Közösség: Budapest, Horánszky utca