Budapest, Mária utca kategória bejegyzései

András Attila
Jezsuita munkák:

1996-ban lépett a Jézus Társaságába. A szegedi noviciátus és fogadalomtétel után fél évet Budapesten töltött a juniorátusban, ahol német nyelvet tanult. Filozófiai tanulmányait Münchenben folytatta, míg gyakorlati éveit Miskolcon, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban töltötte 2001–2003 között. Teológiai tanulmányai elkezdése előtt két évet töltött Tajvanon a kínai nyelv és kultúra megismerésével. A teológiát Londonban végezte, ahol 2009-ben szentelték diakónussá.

2010. szeptember 18-án Miskolcon az Isteni Ige jezsuita plébániatemplomban szentelte pappá Ternyák Csaba egri érsek. A miskolci közösség elöljárójaként és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium iskolalelkészeként teljesített szolgálatot.

Jezsuita képzését Írországban fejezte be az úgynevezett harmadik probációval. 2015. április 7-én tett örökfogadalmat Budapesten.

2017 után a rendtartomány ökonómusa, 2019 nyaráig a miskolci jezsuita közösség elöljárója, majd a dobogókői Godó Mihály rendház tagja, illetve a rendtartomány ökonómusa.

2023. február 25-ike óta a magyar rendtartomány provinciálisa.

Született: 1977.09.18.
Belépés: 1996.09.15.