Budapest, Sodrás utca kategória bejegyzései

Tran Van Ngu József
Jezsuita munkák:

2010–2012 Noviciátus Vietnámban
2012–2015 Filozófiai tanulmányok
2015 –2018 Magyar nyelvtanulás, Miskolc és Budapest
2018– Teológiai tanulmányok, Budapest

Született: 1987.01.23.
Belépés: 2010.05.31.
Közösség: Budapest, Sodrás utca
Phamdinh Ngoc József
Jezsuita munkák:

2011–2013: novícius Vietnámban 
2013–2016:
filozófiai tanulmányok 
2016–2018:
Miskolc, nyelvtanulás
2018– Teológiai tanulmányok, Budapest

Született: 1986.12.16.
Belépés: 2011.05.03.
Közösség: Budapest, Sodrás utca
Szász András
"Reménységgel teli jövőt szánok nektek." (Jer. 29,11)
"Benne élünk, mozgunk és vagyunk." (ApCsel. 17,28)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Istennel járni a zarándokutamat, Társaságban, közösségben, másokért, a rám-bízottakért, de magamért is. Vele és Érte alakulni, formálódni. Felvenni a keresztjeimet naponta és örülni az Életnek.
Jezsuita munkák:

2013–2015: novícius
2015–2017: filozófiai tanulmányok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, Budapesten
2017-től magisztérium Torontóban
2019 júliusától a Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc rendház tagja, szeptembertől pedig a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hallgatója

Született: 1980. 05. 20.
Belépés: 2013. 09. 22.
Közösség: Budapest, Sodrás utca
Szabó Ferenc
Újmisés képemre ezt írtam fel: "Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Fiában van." (1Jn 5, 11)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Áldott legyen az Atyaisten, hogy a világ teremtése előtt kiválasztott Krisztusban, hogy fogadott gyermeke legyek (Ef 1). Hálát adok, hogy meghívott Fia Társaságába, az ő követésére: e Társaság Institutuma számomra biztos "út Istenhez". Boldog vagyok, hogy Jézus társaként másokat is Istenhez vezethetek. Bár bűnös jezsuita vagyok, hiszem azt, hogy a Szentlélek kegyelmével teljesíthetem küldetésemet.
Jezsuita munkák:

Jezsuita hivatásom megszületésében – Isten kegyelmén kívül – fontos szerepet játszott Endrődy László könyve Kaszap Istvánról, valamint találkozásom Zalaegerszegen 1947-ben, ötödikes gimnazista koromban Pálos Antal atyával, akinek barátsága végigkísért életemben.
1950-ben már  a pécsi Ignatianumban, érettségi után Csávossy Elemér provinciális felvett a rendbe, de a szétszóratás miatt nem végeztem el a hivatalos noviciátust.
1950–1952: egy-egy év az egri és a szombathelyi szemináriumban (+a zalaegerszegi ruhagyárban töltöttem 10 hónapot), utána 1953 augusztusában kerültem Pestre.
1953.08.14-én történt hivatalos belépésem Budapesten. Zugnovicius lettem, miközben az Idegen Nyelvek főiskolájára, majd az ELTE-re jártam 1956 novemberéig. A forradalom leverése után elöljáróink külföldre küldték a tanuló rendtagokat.
1957.06.29: első fogadalom Sankt Andrä-ban.
1957–1963: filozófia és teológia Leuven-Egenhovenben a vallon jezsuiták főiskoláján.
1962.08.06.:  harmadik teológiai év végén pappá szentelésem Brüsszelben.
1963–1964: harmadik probáció Wépionban.
1964–1966: doktorátus Párizsban: Le Chriszt créateur chez Saint Ambroise.
A belga provincia meghívott teológiát tanítani a vallonoknál, de közben a Vatikáni Rádiónál dolgozó Szabó János rendtársam az ausztriai hegyekben lezuhant és szörnyethalt, és Orbán Miklós, a magyar műsor felelőse  elintézte a magyar és belga elöljárókkal, hogy nem Belgiumba, hanem Rómába kerültem párizsi teológiai doktorátusom után.
1967.01.01–1992.08.20.: a Vatikáni Rádió magyar tagozatánál dolgoztam negyedszázadig. A rádiós munka mellett könyv- és tanulmányírások, vallásos könyvek fordítása és szerkesztés rádiós munkatársaimmal.
1992.08.30-tól Budapesten (Faludi Ferenc Ház, Sodrás u. 13.): a Távlatok c. jezsuita folyóirat szerkesztése és kiadása,  tanulmány- és könyvírás, tanítás főiskolákon és a piliscsabai katolikus egyetemen. Központi témakör: mai hit és hitetlenség, istenkeresés a modern irodalomban, XX. századi gondolkodók és konvertiták.
Több előadás, cikkek, könyvek a püspök életművéről, majd összefoglaló monográfiám:
Prohászka Ottokár élete és műve (1858-1927), ez megjelent angol fordításban is.
További kutatások, monográfiák: Krisztus és Egyháza Pázmány Péter életművében; A Vatikán keleti politikája közelről. Az Ostpolitik színe és visszája. Ezen kívül : Az „Anima una” könyvsorozat  (15 kötet) szerkesztése. Az „Üldözött jezsuiták  vallomásai” franciául is megjelent.

Született: 1931.02.04.
Belépés: 1953.08.14.
Közösség: Budapest, Sodrás utca
Nagy Bálint
"Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen. Ő azt mondta: Gyere!" (Mt 14,28-29)
Mit jelent jezsuitának lenni?
"Ez az!" "Itt vagy." "Itt vagyok." "Köszönöm!" "Jövök!" "Neked mi fontos?" "Taníts!" "Értük!" "Velük!" "Veled!" "Teszem." "Teszel." "Több." "Jó így!" "Tiéd!"
Jezsuita munkák:

1997.09.14. Belépés
1997-1999: Noviciátus (Szeged)
1999-2000: Juniorátus (Budapest)
2000-2002: Filozófiai tanulmányok (München, Hochschule für Philosophie)
2002-2004: Magisztérium: kollégiumi nevelőtanár (Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium)
2004-2009: Teológiai tanulmányok és tanárképzés (Budapest, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)
2009.06.20. Papszentelés:  Budapest, Jézus Szíve Templom
2009-2011: Teológiai licenciátus (USA, Boston College):
2011-2014: Iskolalelkész (Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium)
2014-15: tercia, Írország
2015-től a rendtartomány hivatásgondozója
2015-17: az INIGO csoport vezetője
2016-tól a Sodrás utcai rendház elöljárója

Született: 1979.07.19.
Belépés: 1997.09.14.
Közösség: Budapest, Sodrás utca
Nagy Ernő
 „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak.” (Mt 20, 28)
Mit jelent jezsuitának lenni?
„A Teremtő a teremtménnyel és a teremtmény az ő Teremtőjével és Urával közvetlen kapcsolatban tevékenykedjék.” (Lelkigyakorlatos könyv 15.)
Engem lelkesít, hogy Szent Ignácnak ez a meglátása milyen időszerű és fontos ma. Ez az egyik fontos karizmája a jezsuita rendnek, ami segíthet a mai nőknek és férfiaknak közelebb kerülni a minket feltétel nélkül szerető Istenhez. Ebben benne van az a felszabadító üzenet is, hogy Isten személyesen szeret minket. A Teremtő felfoghatatlanul gazdag teremtésének egyszeri, egyedi és különleges tagjai vagyunk mindannyian. Istennel való kapcsolatunk is egyedi. Ezért imáink is lehetnek egyéniek: hálaadás, spontán ima, dicsőítés, szóbeli ima, szemlélődés, ritmikus ima, elmélkedés stb. Ebben is különbözőek vagyunk, és tisztelnünk kell egymást. „Az Egyház sok-sok különbséget magában hordozó, több dimenziójú test.” (Pablo Martínez Vila: Imádság és lelkialkat)
Jezsuita munkák:

1993. decemberétől 1994. júniusig hitoktató a Mária utcai templomban
1994.09.08-tól miniszter, hitoktató és jelenlét a Loyolai Szent Ignác jezsuita cserkészcsapatnál (Budapest, Mária u. 25.)
1997.02.01.-97.05. miniszter (Radvány utca) és hitoktató (Budapest, Mária u. 25.)
1997.05.-1999.01.31. ismét miniszter, hitoktató és jelenlét a Loyolai Szent Ignác jezsuita cserkészcsapatnál (Budapest, Mária u. 25.)
1999.02.01-től 2002.04.21-ig a tartományfőnök (P. Ádám János) titkára (Budapest, Sodrás u. 15.)
2002.04.22-től 2005.02.01-ig a tartományfőnök (P. Nemesszeghy Ervin) titkára (Budapest, Sodrás u. 15.)
2003.10.15-től 2009.06.01-ig Promotor Apostolatus Orationus
2003.12.10-től 2011. január 3-ig szerkesztő:  Provinciánk Hírei, Rövid Hírek
2005.02.02-től 2010. július 30-ig a tartományfőnök (P. Lukács János) titkára (Budapest, Sodrás u. 15.)
2006.11.19-től 2009.07.12-ig Nagy Bálint SJ cserkészparancsnok segítője (Budapest, Mária utcai Loyolai Szent Ignác jezsuita cserkészcsapat)
2010.07.31-2010.11.01-ig a tartományfőnök (P. Forrai Tamás) titkára (Budapest, Sodrás u. 15.)
2002.05.01-től miniszter (Budapest, Sodrás utca 15.)
2006. szeptembertől a hivatásgondozó segítője
2010.08.12-től a novíciusmester (P. Lukács János) sociusa (Budapest, Sodrás utca 15.)
2014-17: a miskolci rendház minisztere
2017-től a Sodrás utcai rendház minisztere

Született: 1958.10.12.
Belépés: 1992.09.10.
Közösség: Budapest, Sodrás utca
Koronkai Zoltán
 „Az Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”
(Gal 2,20)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Számomra jezsuitának lenni mindenek előtt Jézus társának lenni. Ez elsősorban barátságot jelent Jézussal, másrészt munkatársi kapcsolatot: társa lehetek a küldetésében, hogy az embereket az Atya szeretetébe hazavezesse. Jezsuitának lenni ugyanakkor egy közösséghez való tartozást is jelent. Társakkal együtt élhetek és dolgozhatok. A társak nem csak a világ sok-sok országában dolgozó jezsuitákat jelentik, akiknek a közösségeiben bárhova is megyek, otthonra találok, hanem az előttünk járó társakat is. Engem mindig nagyon érdekelt a rendünk története, mi mindent tettek jezsuiták Isten ügyéért az elmúlt évszázadokban. A mai és az elmúlt korok jezsuitáinak élete inspirál, hogy nagyobb odaadással szolgálhassam Isten országát az emberek között.
Jezsuita munkák:

2002-04: novíciátus
2004-05: teológiai tanulmányok befejezése Rómában
2005-07: teológiai licenciátus Torontóban
2007-15: a hivatásgondozás rendtartományi felelőse
2008-14: Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkésze is
2014-15: a Fáber Szent Péter jezsuita rendház elöljárója, és az INIGO csoport vezetője
2015-17:
Miskolc, iskolalelkész
2017-től a provinciális sociusa, az INIGO csoport vezetője

A jezsuita blog rendszeres szerzője, írásai ide kattintva találhatók meg

Született: 1972.08.10.
Belépés: 2002.09.19.
Közösség: Budapest, Sodrás utca
Hiba György
"Amikor lejött a hegyről, nagy népsokaság követte. Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult előtte és kérte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre az nyomban megtisztult leprájától" (Mt 8,1-3)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Egyre mélyülő barátság Jézussal. Ez a barátság sarkall arra, hogy másoknak is segítsek rátalálni Jézusra.
Jezsuita munkák:

2009-2011: noviciátus
2011-14: filozófiai tanulmányok Padovában és Rómában
2014-16: magisztérium az INIGO csoportban (Budapest)
2016-tól teológiai tanulmányok Rómában
2019 júliusától a Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc rendház tagja, augusztustól a Jezsuita Roma Szakkollégium lelkésze
2020. szeptember 12-én szentelték pappá Budapesten

Született: 1975.10.17.
Belépés: 2009.09.20.
Közösség: Budapest, Sodrás utca