Marosvásárhely kategória bejegyzései

Endes István Rendház, Marosvásárhely

András Csaba
"Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé."Legszívesebben tehát gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem." (2Kor 9-10).
Mit jelent jezsuitának lenni?
Mit jelent számomra a készülődés és a formálódás? Az úton levés számomra egy kaland, annak minden zegzugos ösvényével és virágos rétjével együtt. Egy játék, ami kevésbé önfeledt és könnyed, mint a gyermeké, mégis benne rejlik az Úr szeretetének és a vele való kapcsolatnak a titokzatossága, huncutsága és annak csábítása. Egy mélyülő önismeret és barátság Istennel, ami egyfajta érzékenységet jelent a mindennapjaimban jelen levő Isten megismerésére. Egy olyan kapcsolat, amely során meg kell élnem saját kicsinységemet és gyöngeségemet, ezzel együtt azonban azt a gazdagságot is, amit Isten nekem készít, és csak úgy kaphatok meg, ha levetem a felesleges sminket és lemondok önmagam nagyságáról. Kicsiként szeretnék nagyokat álmodni Jézussal és minél feljebb ugrani, hogy a Jóisten karjaiban találhassam magam.
Jezsuita munkák:

2013–2015: noviciátus
2015–2017: magisztérium (Miskolc)
2017-2020: Róma, teológiai tanulmányok
2020-: lelkipásztori munka a marosvásáshelyi jezsuita közösségben
2021. május 29-én szentelték pappá szülővárosában, Székelyudvarhelyen

Aktivitás a jezsuita blogon: ide kattintva elérhető.

Született: 1989.11.07.
Belépés: 2013.09.22.
Közösség: Marosvásárhely
Tamás Barna
Ezüstmisémre Szent Ignácnak ezt a kérését választottam: "Helyezz engem Fiad mellé!"
Mit jelent jezsuitának lenni?
Meríteni a forrásból, melyre Szent Ignác talált rá, hogy Istent minden dologban megtalálhatjuk. Kapcsolatban lenni az élő Jézussal.
Közösséget konkrét személyekkel, akikkel közös a célunk, akik hasonlóan gondolkodnak, cselekszenek és döntenek, mégis igen különbözőek tőlem, akikkel nem választottuk egymást, és mégis választjuk.
Elfogadni a küldetést Jézustól, és megélni azt a mai viszonyok között, mai emberekkel, kitágítani az evangélium terét.
Jezsuita munkák:

2002: Kolozsvár, lelkigyakorlatos munka
2003–2006: Szeged, templomigazgató
2006–2007: Szeged, lelkigyakorlatok, Háló
2007–2011: Szeged, segédlelkész
2012–2017: Miskolc, lelkész
2017-től: Marosvásárhely, lelkipásztori szolgálat

Született: 1961.11.15.
Belépés: 1998.09.13.
Közösség: Marosvásárhely
Mihalkov Ferenc
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” (Jn 15,16a)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Nem vagyok jobb senkinél. Keresztény vagyok. Jézus hívott meg a Társaságba. Úton vagyok, megpróbálom követni azt, aki hívott, nem a magam erejében bízva, hanem az övében. És megpróbálok szeretni.
Jezsuita munkák:

2009-2011: noviciátus
2011-2014: filozófiai tanulmányok Olaszországban
2014-2016: 
magisztérium Marosvásárhelyen
2016-2018:
 teológiai tanulmányok Bostonban
2018-2022: teológiai tanulmányok Budapesten és Kolozsváron
2020-tól: a marosvásárhelyi jezsuita közösség tagja
2023-tól: a Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Kollégium lelkésze

Született: 1978.11.08.
Belépés: 2009.09.20.
Közösség: Marosvásárhely
Jakabos Barnabás
Egyik kedvenc szentírási részem Iz 40,1: "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!" És az Újszövetségben minden olyan hely, ami az Atya és az Úr Jézus emberszerető, irgalmas szívéről szól.
Mit jelent jezsuitának lenni?
Mit jelent nekem, hogy jezsuita vagyok? Jézus Társának lenni a minden. Földi életem értelme és módja. Belegondolni és beleérezni abba, hogy az Úr Jézus nagy szeretettel és vággyal teljesíti az Atya kívánságát, hogy megmentse és szabaddá tegye az emberi lelkeket, életeket. Ebben a vágyban osztozni Jézussal, társaként ott, ahol éppen vagyok – ez a jezsuita élet számomra. Így, ha néha egy-egy percre, órára átélhetem, hogy Jézus Társa vagyok, már ez kimondhatatlan ajándék számomra a Jóistentől. Az életem többi bukdácsolásához pedig kérem a Jóisten végtelen, kiengesztelő, újjáteremtő, ingyenes szeretetét és irgalmát.
Jezsuita munkák:
  • tanulmányok végzése Német- és Franciaországban
  • filozófia tanítás Szegeden, Kolozsváron és Gyulafehérváron
  • egyetemi lelkészi munka Marosvásárhelyen
Született: 1976.10.04.
Belépés: 1998.09.13.
Közösség: Marosvásárhely