Szeged kategória bejegyzései

Hesz István
"Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen." (Ef 3, 20-21)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Bár méltatlan és töredékes, de meghívott a Jézus-követésre.
Személyes dimenzió:
- Jézus társának lenni a tékozló fiúságban és a szolgálatban, a nyolc boldogság útján
- szegénység, tisztaság, engedelmesség
- az önátadásban megtalált papi szolgálat, mely út a nagylelkű és könyörülő Atyához.
Jezsuita munkák:

1999-2004: Miskolc, plébános, egyetemi lelkész
2004-06:
Róma, doktori tanulmányok
2006-07: tercia Afrikában
2007-2012: Miskolc, plébános, egyetemi lelkész
2013-tól: Szeged, a Szent József Templomban lelkész, a Kaszap István Kollégiumban igazgató

Született: 1967.04.10.
Belépés: 1995.09.17.
Közösség: Szeged
Bohán Béla
Jezsuita munkák:

Segédlelkész Szegeden
Az illegalitásban lépett be a Társaságba. 1954–59 között a Központi Szemináriumban tanult, majd politikai okok miatt elbocsátották. Hiányzó vizsgáit magánúton tette le, így Zadravecz István püspök a zuglói Kassai téri Szentlélek-templomban pappá szentelte. Utána egy évtizedes kántori szolgálat következett, mivel sehol sem alkalmazhatták lelkipásztori munkakörben. 1971-ben végül az egri egyházmegyében kapott kápláni megbízatást, Mádon hittant tanított. 1972-től Sárospatakon, 1976-tól pedig Nyíregyházán volt káplán. Az első plébánosi kinevezést 1979-ben kapta Nyírbogdányba. 1981-ben cserével Nyírszőlősre került plébánosnak. A rend visszaállítása után a kárpátaljai misszióba került, 1991-ben Rahón, majd 1992–2002 között Ungváron, 2002–11 között Beregszászon volt plébános. 2011-ben visszatért Magyarországra, azóta a szegedi Szent József jezsuita egyházközség lelkésze.
Bohán Béla SJ atya Pro Urbe-díjat kapott Beregszászon, 2012. május 18-án.

Született: 1936.01.03.
Belépés: 1955.10.01.
Közösség: Szeged
Deák Ferenc
Papi jelmondatom: "Isten kegyelméből vagyok az ami vagyok: Krisztus szolgája és Isten titkainak gondnoka" (cf. 1Kor 4,1)
Kedvenc igehelyem a Szentírásból: Jn 14,18-23 és Jn 15,9-17
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jézus személyes meghívására és küldetésére válaszolni együtt azokkal, akik ugyanazt a meghívást és küldetést kapták (cf. Jn 15,16).
Jezsuita munkák:

1949-1952: Ausztriában a Feldkirch-i kollégiumban nevelő a schweizi jezsuitákkal
1957-1959: Chilében tanár és diáklelkipásztori munka a Chillán-i gimnáziumban
1960: Adminisztrátori és miniszter-feladat a noviciátus-juniorátusban
1961-1967: egyetemi tanári és diáklelkipásztori munka Valparaísóban és
1967-1975: Antofagastában
1975-2007: Kanadában, Montrealban plébániai munka
2007 után Magyarországon, Szegeden kisegítő lelkipásztori szolgálat a szegedi Szent József Templomban.
2019. március 20-án elhunyt.

Önéletrajzi ihletésű könyve Chilei küldetésben címmel jelent meg 2013-ban a Jezsuita Kiadó gondozásában.

Született: 1925.09.18.
Meghalt: 2019.03.20.
Belépés: 1944.08.12.
Közösség: Szeged