Szeged kategória bejegyzései

Bús Páter Rendház, Szeged

Szőcs E. László
"Mindent megtehetek abban, aki engem megerosit." Fil 4,13,
Mit jelent jezsuitának lenni?
Szent Ignác szellemisége, lekisége az, ami annak idejen a Rendhez vonzott. Kulcsszavakban: a nagylelkűség, bátran, de ugyanakkor megfontoltan nekivágni mindennek, bízni a Gondviselő Istenben. A magis szelleme. S persze az Istennel való kapcsolat mélysége, amely a belső szabadságban nyilvánul meg. Ez az ÚT, ezen próbálok járni.
Jezsuita munkák:

1995–1996: Budapest, a Szent Ignác Kollégium spirituálisa
1996–2001: Gyulafehérvár, a szeminárium spirituálisa
2001–2002: Berlin, München, tercia
2002–2008: Kolozsvár, a lelkigyakorlatos ház társigazgatója, a közösség elöljárója
2008–2014: A marosvásárhelyi közösség elöljárója, lelkigyakorlat-adó, és a gyulafehérvári főegyházmegye spirituálisa
2014-től a dobogókői Manrézában lelkigyakorlatokat ad
2022. augusztus 1-től a szegedi jezsuita közösség elöljárója és a Kaszap István Szakkollégium lelkivezetője

Született: 1960.09.02.
Belépés: 1991.09.12.
Közösség: Szeged
Hesz István
"Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen." (Ef 3, 20-21)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Bár méltatlan és töredékes, de meghívott a Jézus-követésre.
Személyes dimenzió:
- Jézus társának lenni a tékozló fiúságban és a szolgálatban, a nyolc boldogság útján
- szegénység, tisztaság, engedelmesség
- az önátadásban megtalált papi szolgálat, mely út a nagylelkű és könyörülő Atyához.
Jezsuita munkák:

1999-2004: Miskolc, plébános, egyetemi lelkész
2004-06:
Róma, doktori tanulmányok
2006-07: tercia Afrikában
2007-2012: Miskolc, plébános, egyetemi lelkész
2013-2022: A szegedi Szent József Jezsuita Templom, valamint a Kaszap István Kollégiumban igazgatója
2022- A püspökszentlászlói Életrendezés Háza lelkésze

Született: 1967.04.10.
Belépés: 1995.09.17.
Közösség: Szeged
Elek László
„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. ” (Fil 4,4-5)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Találkoztam az Istennel, aki annak ellenére – sőt éppen azért és úgy – szeret és meghív, hogy gyenge és esetlen vagyok. Arról álmodom, hogy mások is találkozzanak vele. Talán munkáimon, sőt rajtam keresztül.
Jezsuita munkák:

2009-11: noviciátus
2011-14: Miskolc, magisztérium
2014-16: Boston, speciális tanulmányok
2017-21: Miskolc, iskolalelkészség
2021-22. február: Budapest, IT vezető
2022. februárjúlius: kisegítő lelkész a Szeged-felsővárosi Szent Miklós (minorita) plébánián
2022. szeptembertől a szegedi Szent József Jezsuita Templom templomigazgatója

Jezsuita online munkái (közte a szentiras.hu és a Zsolozsma online) elérhető honlapjáról.

Született: 1985.01.25.
Belépés: 2009.09.20.
Közösség: Szeged
Bohán Béla
Jezsuita munkák:

Segédlelkész Szegeden
Az illegalitásban lépett be a Társaságba. 1954–59 között a Központi Szemináriumban tanult, majd politikai okok miatt elbocsátották. Hiányzó vizsgáit magánúton tette le, így Zadravecz István püspök a zuglói Kassai téri Szentlélek-templomban pappá szentelte. Utána egy évtizedes kántori szolgálat következett, mivel sehol sem alkalmazhatták lelkipásztori munkakörben. 1971-ben végül az egri egyházmegyében kapott kápláni megbízatást, Mádon hittant tanított. 1972-től Sárospatakon, 1976-tól pedig Nyíregyházán volt káplán. Az első plébánosi kinevezést 1979-ben kapta Nyírbogdányba. 1981-ben cserével Nyírszőlősre került plébánosnak. A rend visszaállítása után a kárpátaljai misszióba került, 1991-ben Rahón, majd 1992–2002 között Ungváron, 2002–11 között Beregszászon volt plébános. 2011-ben visszatért Magyarországra, azóta a szegedi Szent József jezsuita egyházközség lelkésze.
Bohán Béla SJ atya Pro Urbe-díjat kapott Beregszászon, 2012. május 18-án.

Született: 1936.01.03.
Belépés: 1955.10.01.
Közösség: Szeged
Deák Ferenc
Papi jelmondatom: "Isten kegyelméből vagyok az ami vagyok: Krisztus szolgája és Isten titkainak gondnoka" (cf. 1Kor 4,1)
Kedvenc igehelyem a Szentírásból: Jn 14,18-23 és Jn 15,9-17
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jézus személyes meghívására és küldetésére válaszolni együtt azokkal, akik ugyanazt a meghívást és küldetést kapták (cf. Jn 15,16).
Jezsuita munkák:

1949-1952: Ausztriában a Feldkirch-i kollégiumban nevelő a schweizi jezsuitákkal
1957-1959: Chilében tanár és diáklelkipásztori munka a Chillán-i gimnáziumban
1960: Adminisztrátori és miniszter-feladat a noviciátus-juniorátusban
1961-1967: egyetemi tanári és diáklelkipásztori munka Valparaísóban és
1967-1975: Antofagastában
1975-2007: Kanadában, Montrealban plébániai munka
2007 után Magyarországon, Szegeden kisegítő lelkipásztori szolgálat a szegedi Szent József Templomban.
2019. március 20-án elhunyt.

Önéletrajzi ihletésű könyve Chilei küldetésben címmel jelent meg 2013-ban a Jezsuita Kiadó gondozásában.

Született: 1925.09.18.
Meghalt: 2019.03.20.
Belépés: 1944.08.12.
Közösség: Szeged