Hiba György
"Amikor lejött a hegyről, nagy népsokaság követte. Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult előtte és kérte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre az nyomban megtisztult leprájától" (Mt 8,1-3)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Egyre mélyülő barátság Jézussal. Ez a barátság sarkall arra, hogy másoknak is segítsek rátalálni Jézusra.
Jezsuita munkák:

2009-2011: noviciátus
2011-14: filozófiai tanulmányok Padovában és Rómában
2014-16: magisztérium az INIGO csoportban (Budapest)
2016-tól teológiai tanulmányok Rómában
2019 júliusától a Sodrás utcai Xavéri Szent Ferenc rendház tagja, augusztustól a Jezsuita Roma Szakkollégium lelkésze
2020. szeptember 12-én szentelték pappá Budapesten
2021 óta az Inigo-csoport lelkésze

Született: 1975.10.17.
Belépés: 2009.09.20.