Jakabos Barnabás
Egyik kedvenc szentírási részem Iz 40,1: "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!" És az Újszövetségben minden olyan hely, ami az Atya és az Úr Jézus emberszerető, irgalmas szívéről szól.
Mit jelent jezsuitának lenni?
Mit jelent nekem, hogy jezsuita vagyok? Jézus Társának lenni a minden. Földi életem értelme és módja. Belegondolni és beleérezni abba, hogy az Úr Jézus nagy szeretettel és vággyal teljesíti az Atya kívánságát, hogy megmentse és szabaddá tegye az emberi lelkeket, életeket. Ebben a vágyban osztozni Jézussal, társaként ott, ahol éppen vagyok – ez a jezsuita élet számomra. Így, ha néha egy-egy percre, órára átélhetem, hogy Jézus Társa vagyok, már ez kimondhatatlan ajándék számomra a Jóistentől. Az életem többi bukdácsolásához pedig kérem a Jóisten végtelen, kiengesztelő, újjáteremtő, ingyenes szeretetét és irgalmát.
Jezsuita munkák:
  • tanulmányok végzése Német- és Franciaországban
  • filozófia tanítás Szegeden, Kolozsváron és Gyulafehérváron
  • egyetemi lelkészi munka Marosvásárhelyen
Született: 1976.10.04.
Belépés: 1998.09.13.
Közösség: Marosvásárhely