Kelényi Tibor
”Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.”
(Kor 2,2)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Egyetlen életcél motivál a földön: az örök élet. Nem „félállásban”. Szent Ignác szerint elviselhetetlen, ha valaki Isten ügyében hanyag.
Mindig „ifjúsághitű” szellemben.
Nagy példaképeim voltak: P. Kovács Jenő SJ, P. Pálos Antal SJ, P. Ambrus Loránt SJ. Fundéliusz Vilmos és Vajda János esztergomi egyházmegyés hitoktató papok.
Jezsuita munkák:

1960-tól, szentelésemtől mindig lelkipásztori munkát végeztem. Az első 12 évet segédmunkásként, „kóbor papként”, ahogy jó papok meghívásával tehettem (pl. Máriaremete, Gomba).
1973-1976: Budapest Újlak, káplán
1976-1984: Budapest, XIII. ker. Béke tér, káplán
1984-1986: Budapest, Belváros, káplán
1986-2005: templomigazgató a Mária utcai Jézus Szíve Jezsuita Templomban
2005-2020: kisegítő lelkész a Jézus Szíve Jezsuita Templomban

Született: 1937.03.06.
Meghalt: 2020.08.29.
Belépés: 1957.11.01.