Nevelős Gábor
„Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik!” (Mk 1,11)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Az Atya szavai a Fiúnak, és úgy érzem, általa hozzám is szólnak. Az igazi boldogságot a Velük való bensőséges kapcsolatból kapom, és szeretném, ha ez a kapcsolat egész lényemet áthatná. Szeretnék minden máshoz egészen szabadon viszonyulni, és másokat is ebben segíteni. Úgy érzem, számomra a legalkalmasabb ezt az utat a Jézus Társaságában járnom.
Jezsuita munkák:

2011–2013: Budapest, noviciátus
2013–2016: Németország, filozófiai tanulmányok
2016-2018: Marosvásárhely, magisztérium
2018-2021: teológiai tanulmányok Rómában
2021- a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia ökológiai részlegének jezsuita referenese
2022. augusztus 1.- a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora

Született: 1985.11.15.
Belépés: 2011.09.18.