Rigó Jenő
„Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Jezsuitának lenni számomra annyit jelent, hogy Szent Ignác és társai példáját követve gyakoroljam a nagylelkűséget és megnyerjek másokat Jézusnak. Segítsem a keresőket, hogy rátaláljanak az igaz világosságra, Jézus Krisztusra, megtalálva életük értelmét, melyre őket az Isten hívja.
Jezsuita munkák:
2000–2002: A novíciusmester sociusa
2006–2009: A miskolci kollégium vezetője
2010–2013: A Szent József Templom igazgatója, a Kaszap István Kollégium igazgatója, treasurer
2013–2017 A torontói Szent Erzsébet Templom plébánosa
2017-től: plébános Miskolcon
2019 augusztusától a miskolci Pongrácz Szent István rendház vice-superiora
Született: 1963.09.29.
Belépés: 1995.09.17.
Közösség: Miskolc