Tamás Barna
Ezüstmisémre Szent Ignácnak ezt a kérését választottam: "Helyezz engem Fiad mellé!"
Mit jelent jezsuitának lenni?
Meríteni a forrásból, melyre Szent Ignác talált rá, hogy Istent minden dologban megtalálhatjuk. Kapcsolatban lenni az élő Jézussal.
Közösséget konkrét személyekkel, akikkel közös a célunk, akik hasonlóan gondolkodnak, cselekszenek és döntenek, mégis igen különbözőek tőlem, akikkel nem választottuk egymást, és mégis választjuk.
Elfogadni a küldetést Jézustól, és megélni azt a mai viszonyok között, mai emberekkel, kitágítani az evangélium terét.
Jezsuita munkák:

2002: Kolozsvár, lelkigyakorlatos munka
2003–2006: Szeged, templomigazgató
2006–2007: Szeged, lelkigyakorlatok, Háló
2007–2011: Szeged, segédlelkész
2012–2017: Miskolc, lelkész
2017-től: Marosvásárhely, lelkipásztori szolgálat

Született: 1961.11.15.
Belépés: 1998.09.13.
Közösség: Marosvásárhely