Tímár Dániel
„Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk.” (Rom 8,16)
Mit jelent jezsuitának lenni?
Meghívás, hogy az egység apostolaként jelen legyek, együtt éljek az emberekkel, és rámutassak az életükben már jelen lévő Jézusra.
Jezsuita munkák:
A genovai noviciátus után 2021 óta a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium iskolalelkészségének tagja

Született: 1984.05.18.
Belépés: 2019.10.14.
Közösség: Miskolc